Hvor stort et solcelleanlæg må man installere?

15. august 2012 Slået fra Af Alex

Helt frem til Juni i år har der været tvivl om hvor stort et solcelleanlæg, som man har måttet installere herhjemme i Danmark som privatperson. Energinet.dk og Energistyrelsen har i lang tid haft en regel om at man maksimalt må levere en effekt på 6 kW til det offentlige elnet. Skat har dog ikke haft helt samme holdning til dette, da de har præciseret, at man maksimalt måtte have en produktion på 6 kW, nærmere angivet som 6 kWp.

Via Skats metode kan man altså under mindre optimale end testforholdene ved udregningen af Kilo Watt Peak ikke opnå en produktion på hvad der var målet for anlægget. Altså vil det via disse fortolkninger i praksis være næsten umuligt at opnå en produktion på 6.000 kWh årligt.

Skat har ændret holdning

Skatteministeren har nu tilkendegive,t at de nu ændrer holdning og har en ny fortolkning af begrebet installereret effekt. Denne nye fortolkning indebærer at solpaneler og vekselretter nu tilsammen anses som et solcelleanlæg og at begrebet installeret effekt nu skal forstås, som at der højest må produceres og leveres 6 kW til det offentlige elnet. Derfor er det nu muligt for husejere at installere solcellepaneler som kan producere over de 6 kW på solrige dage, men hvor inverteren i sidste ende begrænser hvor meget strøm, som der leveres til det offentlige elnet.

Alle invertere på det danske marked er forberedt til dette og har indbygget en begrænsning på 6 kW, så man ikke får leverer strøm udover de tilladte grænser.

Hvor mange kWp må installeres?

Man kan ikke installere et ubegrænset kWp på din bolig ved hjælp af ekstra solcellepaneler. Du kan f.eks. godt installere 7-8 kWp, men du skal undersøge om din inverter kan klare at begrænse de større mængder strøm til de tilladte 6 kW. Det kan du snakke med din solcelle leverandør om, da de kender de tekniske detaljer for deres produkter.

Ved at installere flere solceller end 6 kWp på dit tag eller stativ andre steder på grunden, så vil du også kunne producere op til 6kW på mindre solrige dage, som der jo, som bekendt er den del flere af herhjemme i Danmark. Tag en snak med solcelle leverandøren om dette og hør hvad de anbefaler, hvis du har et stort strømforbrug og vil have det meste ud af dine solceller.