Solceller til erhverv og virksomheder

Velkommen til solcelleguidens side om solceller til erhverv og virksomheder. Erhvervsanlæg er et særligt indsatsområde for solcelleguiden, da vi mener, at det er netop her, solcellestrøm for kan udnyttes fuldt ud. Med mulighed for op til 100% egetforbrug, har et erhvervsanlæg ofte den bedst tænkelige økonomi for et solcelleanlæg. Læs mere om solceller til erhverv, og få mulighed for at investere i et anlæg, I vil spare penge på de næste 30 år, og som vil forbedre jeres markedsføringsmuligheder væsentligt.

Indholdsoversigt:

 • Økonomi ved erhvervsanlægsolcelleanlæg til erhverv
  • Forrentning
  • besparelse
  • tilbagebetalingstid
  • egetforbrug
 • Tilskud til erhvervsanlæg
 • Markedsføringsmuligheder ved solceller til erhverv

 

Fordele ved solceller til erhverv:

 • Elpris ned under 30 øre pr kWh
 • Gratis strømproduktion i forventeligt 20 år
 • Mulighed for tilskud til anlægget, hvis i har processtrøm
 • Mulighed for 100% egetforbrug
 • Gode markedsføringsmuligheder - god CSR-værdi

Eksempel på erhvervsanlæg leveret til Krifa i Aarhus af KlimaEnergi

Økonomi ved solceller til erhverv og virksomheder:

Et solcelleanlæg er en rigtig god investering for langt de fleste virksomheder, erhverv og offentlige/private institutioner. Med en fast produktionspris ned til 30-35 øre/kWh, vil I hverdag kunne spare op til 1,5 pr. kWh. Dette giver, afhængigt af erhvervstype, en  forretning imellem 10% og 20% p.a.

Forrentning og besparelse afhænger af erhvervstype

Da solcellestrøm er afgifts- og skattefri, afhænger forretningen af et solcelleanlæg til erhverv af, om erhvervet allerede kan trække elafgiften fra eller ej.

Det betyder for virksomheder og butikker, der kan trække elafgiften fra , en besparelse på ca. 70 øre/kWh og dermed en forrentning omkring 10% p.a.
For liberale erhverv samt institutioner, som skoler, sygehuse mv. vil besparelsen være på hele 160 øre/kWh. Dette giver oftest en forrentning omkring 20% p.a.

Tilbagebetalingstid

På et erhvervssolcelleanlæg er en tilbagebetalingstid imellem 6 og 10 år oftest at forvente. Dette vil afhænge af anlægsstørrelse, dimensionering, mulighed for egetforbrug, nuværende elforbrug. Ønsker I et mere præcist bud på jeres tilbagebetalingstid, kan i evt. henvende jer til KlimaEnergi, der kan lave en præcis udregning af jeres anlæg for jer.

Egetforbrug:

Eksempel på solcelleanlæg leveret til lejebolig-kompleks af KlimaEnergi

Den helt store fordel ved solceller til erhverv og virksomheder ligger i muligheden for egetforbrug. Solcellestrøm afregnes i dag på timebasis, hvilket betyder, at strømmen fra anlægget skal benyttes indenfor den første time efter produktionen. Hvis strømmen benyttes her, har den samme værdi som markedsprisen - altså imellem 100 og 190 øre pr kWh. Udnyttes strømmen ikke indenfor den første time, sælges den til el-nettet til en nedsat pris på 35 øre/kWh.

Da solceller producerer strøm i dagtimerne, har virksomheder og erhverv de optimale muligheder for at udnytte al jeres strøm selv - modsat eksempelvis private anlæg. Dette er en af hovedårsagerne til den yderst korte tilbagebetalingstid.

Tilskud til erhvervssolcelleanlæg

Der findes i Danmark én form for tilskud til etablering af solceller til erhverv. Dette tilskud gives udelukkende til virksomheder, der gør brug af procesenergi fra fossile energikilder, og ønsker at omdanne denne strøm til vedvarende energi. Tilskuddet gives som et etableringstilskud, og er ifølge regeringens plan tilgængeligt frem til 2020.

Tilskuddets størrelse er på 230 kroner pr. GJ forventet årsproduktion. Dette svarer til ca. 83 øre p. kWh. Det samlede tilskud er altså afhængigt af anlæggets samlede størrelse.

Eksempel på tilskud:

Hvis et 50 kWp solcelleanlæg installeres, forventes en årsproduktion omkring 50.000 kWh.

Dette vil give et tilskud på 41.500 kr. til etablering af jeres anlæg. Se udregning: årsproduktion i kWh * tilskud pr. kWh = størrelse på tilskuddet    =    50.000 * 0,83 kr = 41.500 kr.

Denne sum vil afhængig af forhandler oftest svare til 10-12% af solcelleanlæggets samlede pris.

Læs mere om tilskud til erhvervsanlæg her.

Er dit firma/erhverv ikke berettiget til tilskud? -Der findes stadig mange måder, at gøre solcelleanlægget yderst rentabelt på!

Solceller giver bedre markedsføringsmuligheder og CSR-værdi

Solceller til erhverv er ikke blot en økonomisk set god investering, men også en mulighed for dit erhverv eller din virksomhed til at brande jer selv.

Beirholm A/S Kolding 130 kWp Tyndfilm.
KlimaEnergi A/S

I en tid med stadigt større fokus på miljøproblemer og global opvarmning, bliver stadigt flere forbrugere tilbøjelige til at til- og fravælge firmaer på baggrund af deres CSR-værdi. Dette kan I med et solcelleanlæg udnytte til jeres fordel og dermed tiltrække flere kunder. Læs mere om dette her.