Solcelle og garantier

Solcelle og garantier

1. september 2015 Slået fra Af Alex

Når du køber et solcelleanlæg i dag, så giver leverandøren typisk en produktgaranti på selve solcellerne, som kan være mellem 5-10 år. Derudover stilles også en ydelsesgaranti, der i mange tilfælde garanterer dig minimum 90% ydelser efter 10 år og f.eks. minimum 80% ydelse efter 20-25 år. Enkelte leverandører stiller også separat garanti på inverteren. Sidstnævnte løber typisk i kortere tid i f.eks. 5-10 år.

Jo længere garantiperiode, jo bedre anlæg og jo mere sikker føler man sig som forbruger. Derfor er garantiperioderne et stærkt konkurrenceparameter hos de enkelte solcelle leverandører.

Lange løbetider på garantier

Når en garanti løber mellem 10-25 år, så skal man som forbruger også overveje om det firma, som stiller garantien, nu også dels er levedygtigt i så mange år, men også vil nemt vil kunne udbetale erstatning eller leverer et nyt anlæg som kompensation.

Når skaden er sket

Når dit solcelleanlæg efter en årrække ikke opfylder garantiforpligtelserne, så skal du henvende dig til din leverandør af anlægget og fremvise dit garantibevis. Leverandøren eller producenten af solcellepanelerne har så ansvaret for at udbedre skaden ifølge garantiforpligtelserne. Læs din garanti grundigt igennem for at se hvad der er garanteret specifikt og hvem, som helt konkret giver garantien. Ofte er det producenten af solcellepanelerne, som stiller både ydelsesgarantien og produkt garantien. Leverandøren kan så gå videre til selve producenten af solcellepanelerne og få opfyldt garantiforpligtelserne, f.eks. et nyt parti solceller.

Solcelleproducenter bukker under

I dagens marked eksisterer der en række producenter både i Kina og f.eks. Tyskland, som sammensætter solcellepaneler og sælger dem rundt om i særligt Europa pga. store hjemlige støtteordninger. Producenterne har øjnet muligheden for et kæmpe marked.

På det seneste er efterspørgslen særligt i Tyskland dykket, hvorfor markedet er oversvømmet af solceller set i forhold til efterspørgslen på solcelleanlæg. Priserne falder således kraftigt og producenterne underbyder hinanden. Det er selvfølgelig godt for den hjemlige forbrugere i Danmark og hvorfor det også er attraktivt at investere i solcelleanlæg i øjeblikket. Men der bliver talt om at de mange aktuelle producenter med stor sandsynlighed ikke alle vil overleve i længden, hvorfor en satsning på Tyske solceller ikke nødvendigvis er en bedre garanti end at købe solceller producereret i Kina.

Genforsikrede garantier

Der er nogle producenter af solcellepaneler, som også annoncerer med at garantierne er forsikrede via store eller mindre forsikringsselskaber. Det er svært, at vurdere hvor meget man skal føle sig ekstra sikker med disse forsikringsordninger. I bund og grund skal man have fat i forsikringspolicen og se den igennem, men vi ved alle hvor kompliceret dette kan være skruet sammen. Er forsikringen f.eks. købt til at gælde i 30 år eller skal den genforhandles hvert år? I sidste tilfælde vil den jo ikke være noget værd hvis producenten bukker under.

Garantier fra kendte og store firmaer

Nu er det slet ikke sikkert, at man som køber for brug for sin garanti. Solceller har ikke decideret sliddele, som kan gå i stykker lige som f.eks. på en bil eller anden maskine med bevægelige dele. Men det vil altid være fornuftigt at tage garantien og værdien af denne med i overvejelserne når du skal ud og købe et solcelleanlæg. Du vil derfor sandsynligvis være bedst stillet ved at handle med en troværdig leverandør som har været med i mange år. Rigtigt mange ”lykkeriddere” som startede solcelle forretninger op i de gode år i 2011-12 er for længst gået konkurs og mange kunder står derfor med håret i postkassen når de kigger på deres garantier

Sidst, men ikke mindst, så opfordrer vi til, at man tager ud og kigger på de konkrete solcellepaneler før et køb, så man både kan se og føle på kvaliteten. Din leverandør skal have en udstilling han kan demonstrere anlægget i! DET er troværdigt. Lav der din egen vurdering af, i hvert fald samlekvaliteten, kan være lige så meget værd som garantien på både ydelse og produktet.