Skattereform og solceller

17. juni 2012 Slået fra Af Alex

Med den nye vedtagne regel om at øge værdien af erhvervsmæssige investeringer i resten af 2012 og 2013 fra 100 pct. til 115 pct. er det nu blevet endnu mere attraktivt at investere i et solcelleanlæg herhjemme.

Det gælder dog kun hvis du vælger virksomhedsordningen som metode til beskatning af dit solcelleanlæg, hvor du kan få skattemæssige afskrivninger på dine solceller. Du kan læse mere om de forskellige metoder til opgørelse af skat på dit solcelleanlæg her.

Den nye regel om øgede afskrivningsmuligheder blev vedtaget af folketinget, som en del af de igangværende skattereform forhandlinger. Den endelige skattereform er endnu ikke vedtaget, men det er reglen om de øgede afskrivninger altså.

Afskrivninger på solceller

Når du har valgt at benytte virksomhedsordningen som skattemetode til beregning af skat på din investering i dit solcelleanlæg, så kan man afskrive 25% af sin investering hvert år. Det gælder både selve investeringen i anlægget, samt evt. monterings- og vedligeholdelelsesudgifter. Afskrivningen sker efter saldoprincippet, så man altså nedskriver det afskrivningsberettigede beløb med afskrivningen hvert år.

Med den nye regel om 115 pct. afskrivning, betyder det altså at for hver krone investeret i et solcelleanlæg, så er det muligt at afskrive 1,15 kr. og altså dermed trække dette beløb fra i skat over anlæggets samlede levetid.

Hvor meget betyder det reelt for mig?

Værdien af det øgede fradrag for den enkelte person afhænger af både din marginalskat, samt hvor meget du har betalt for dit solcelleanlæg. Nedenfor har vi lavet en udregning af hvor meget det betyder afhængig af disse faktorer. I dette eksempel ser vi bort fra vedligeholdelsesudgifter og evt. andre tilknyttede udgifter til driften af anlægget, som reelt vil gøre fordelen større, set i forhold til den gamle ordning.

Samlet besparelse ved den nye afskrivningsmulighed op 115% for investeringer foretaget i resten af 2012 og 2013 målt i forhold til den gamle virksomhedsordning:

 

 

skattereform_pic

 

Afskrivningerne opgøres efter saldoprincippet, så de store afskrivninger ligger tidligt i de første år, hvorfor nutidsværdien af skattefordelen blot bliver en smule mindre end ovenstående beløb.

Den nye regel vil øge efterspørgslen på solceller

Epn.dk var de første til at afdække denne nye mulighed for afskrivning også gjaldt for privates investeringer i solceller, som vi har regnet videre på i denne artikel. Ifølge artiklen, så forventes det at det vil sætte yderligere skub i investeringerne i solceller herhjemme. Du kan læse artiklen her.