Regeringens udspil til nye solcelle regler

6. november 2012 Slået fra Af Alex

Klima- og energiministeren udtalte for nogle uger siden at regeringen ville komme med et nyt udspil til hvordan fremtidens regler for tilskud til solceller skulle udformes. Ministeren har i dag tirsdag fremlagt dette udspil. Nedenfor har vi gennemgået de vigtigste forhold for nuværende og fremtidige ejere af solcelleanlæg herhjemme.

Støtten til solceller tilpasses løbende udviklingen

Med de markant faldende priser på solceller herhjemme og den teknologiske udvikling er behovet for støtte til solcelleanlæg for at få husjere til at investere i disse blevet meget mindre. I dag støttes solceller ifølge regeringen uforholdsmæssigt meget i forhold til f.eks. vindmøller og med de nuværende regler er det yderst lukrativt for private at foretage investering i solceller, samtidigt med at staten mister afgifter.

Støtten skal sættes ned, men så det samtidig stadig er attraktivt at investere i solceller. Støttespild skal undgås. I det lys ændres følgende:

Virksomhedsordningen afskaffes
Det bliver ikke længere muligt for private at afskrive deres investering i et solcelleanlæg som en virksomhed har mulighed for. Denne ordning har ellers hidtil været en stor fordel for ejere af solcelleanlæg, som har kunne trække udgiften fra i skat. Særligt efter at regeringen tidligere på året gjorde det muligt at afskrive 115% for investeringer i 2012 og 2013 i stedet for de normale 100%.

I praksis går man altså over til den skematiske metode skattemæssigt. Dog bliver denne i realiteten også i praksis forringet, da håndværkerfradraget, hvor man kan få tilskud til arbejdstimerne til installationen af anlægget under denne ordning ophører ved udgangen af 2012.

Nettomålerordningen forringes og bliver timebaseret
Nettomålerordningen i sin nuværende form, hvor det er muligt at lagre sin producerede strøm på nettet og hvor man senere kan bruge den på mindre solrige tidspunkter ændres radikalt. Tidligere blev forbruget nettoudregnet på årsbasis, hvor man nu skal til at afregne på timebasis.

I praksis kan man altså kun lagre sin strøm en time på nettet og hvis denne ikke bruges i dette tidsrum, så bliver man betalt et langt mindre beløb for overskudsstrømmen end den besparelse man kunne have opnået ved senere at bruge sin egen strøm i den tidligere ordning. Den overskydende strøm bliver afregnet med forhøjet sats 130 øre/kWh og som gradvist aftrappes til efter 5 år at være på 60 øre/kWh. Fra 2018 vil afregningsprisen på 60 øre/kWh dog blive revurderet.

Vil man bruge strøm om aftenen, så vil den altså koste en normal pris på ca. 220 øre/kWh, som alle andre også betaler.

Overgangsperiode til de nye regler

Der bliver lavet en overgangsperiode til de nye regler, så husejere, der allerede har investeret i et solcelleanlæg rammes for hårdt. Dette er også i tråd med hvad klima- og energiministeren tidligere har meldt ud. For anlæg købt før 2012 er overgangsperioden 15 år og for anlæg købt i 2012 og frem til en endnu ikke fastlagt dato vil overgangsperioden være 10 år. I overgangsperioden vil de gamle regler stadig gælde.

For aktuelle solcelleejere, som har valgt at blive beskattet efter virksomhedsordningen, vil størstedelen af den skattemæssige værdi af afskrivninger altså ikke blive berørt, da de ligger indenfor de første 10 år.

Samtidig vil man i disse år også kunne drage nytte af nettomålerordningen, som afregnes på årsbasis, hvor man altså gratis kan benytte elnettet til opmagasinering af den producerede strøm og bruge den på et senere tidspunkt.

OBS OBS OBS: Der er nu indgået en politisk aftale, hvor overgangsperioden nu bliver på 20 år, uanset om anlæggene er købt i 2012 eller før. Hvis solcelleanlægget er købt før fremsættelsen af lovforslaget, samt en række andre krav, så kan de også nå at komme ind under de gamle overgangsregler. Læs mere om den politiske aftale her.

6 kW loftet afskaffes

Regeringen har indset at loftet på 6 kW for private anlæg ikke er hensigtsmæssig, hvorfor denne afskaffes. Således bliver det muligt for husejere med f.eks. elvarme og varmepumper at drage større nytte af ordningen. Nuværende solcelleejere med denne udfordring har således mulighed for evt. at opgradere deres solcelleanlæg til et større for at drage mere nytte af ordningen.

Flere boligformer skal have mulighed for solceller

I dag er parcelhuse særligt favoriserede i forhold til investering i solcelleanlæg. Det skal også være muligt for f.eks. andelsboligforeninger at investere i solceller, så den bedre økonomi i større solcelleanlæg kan udnyttes. Disse vil blive særligt favoriserede i en overgangsordning,

Vi skal til at bruge strømmen når den produceres

Den store ulempe ved solcelleenergi er, at vi producerer mest strøm, når vi egentlig ikke nødvendigvis har brug for den i vores huse. Derfor var ordningen hvor vi kunne opmagasinere strømmen på elnettet smart, da vi kunne producere strømmen om dagen og så senere bruge den når vi kom hjem fra arbejde eller om vinteren når de lyse timer var færre. Med den nye ordning skal vi til at tænke vores forbrug anderledes. F.eks. kan vaske- og opvaskemaskiner tidsindstilles så de kører om dagen i de lyse timer.

Ifølge Klima- og energiministeren så bruges ca. 40% af husejeres strøm i dag i det tidsrum hvor solcellerne producerer på. Det tal skal vi altså have op.

Kan de nye regler mon få ændret vores forbrugsvaner? Kan de nye regler evt. sætte gang i en ny branche for nye metoder til opmagasinering af egen produceret strøm? Det må tiden vise.

Selve udspillet kan læses i sin helhed på ministeriets hjemmeside her.