Persondatapolitik

Persondatapolitik

Denne politik om behandling af personoplysninger beskriver, hvordan KLIMAENERGI A/S (Ejer af Solcelleguiden.dk) indsamler og behandler oplysninger om dig, når du kommunikerer eller indgår aftaler med os.

Vores ydelser er rettet mod både privatpersoner og erhvervsdrivende.

Hvis du kontakter os som privatperson, vil der ske en behandling af dine oplysninger i henhold til denne politik.  De oplysninger vi behandler i relation til erhvervsdrivende er primært om den virksomhed, du repræsenterer.

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du giver til os. Vi indhenter ikke oplysninger om dig fra andre.

Vi er dataansvarlig for de personoplysninger, vi behandler.

Hvilke personoplysninger behandler vi og med hvilket formål?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbreve og markedsføringsmateriale indsamler vi oplysninger om dit navn, e-mailadresse, telefonnummer, og dit samtykke. Formålet er at kunne sende nyhedsbreve til dig og tilbyde kurser mm. Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og f.

Når du bestiller en ydelse, modtager et tilbud fra os, stiller spørgsmål eller kommunikerer med os i øvrigt indsamler vi oplysninger om dit navn, evt. hvilken virksomhed du repræsenterer, telefonnummer, mailadresse og oplysninger om, hvilke ydelser, du bestiller samt evt. CPR-nummer – se separat afsnit herunder for behandling af CPR-nummer.
Formålet med denne handling er, at vi kan levere aftalte ydelser, og for i øvrigt at kunne opfylde den aftale vi har indgået med dig/den virksomhed, du repræsenterer. Retsgrundlaget for behandlingen er at kunne opfylde aftalen og levere de ydelser, der er bestilt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b eller f.

Når du repræsenterer en leverandør, indsamler vi oplysninger om dit navn, e-mail, telefonnummer, hvilken virksomhed du repræsenterer, samt andre oplysninger, som du selv vælger at give os. Formålet med behandlingen er at kunne kommunikere med dig, herunder på mail og telefon i tilknytning til opgaver, som du, eller den virksomhed, du repræsenterer, udfører for os som leverandør. Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Når du er kontaktperson for en virksomhed, der er kunde hos os, indsamler vi oplysninger om dit navn, din e-mail, dit telefonnummer, hvilken virksomhed du repræsenterer, samt andre oplysninger, som du selv vælger at give os, bortset fra eventuelle følsomme oplysninger. Formålet med behandlingen er at kunne kommunikere med dig, og yde dig og den virksomhed, du repræsenterer, den bedst mulige service, herunder at tage hensyn til særlige ønsker og behov, samt give os forudsætningerne for at kunne tilbyde den virksomhed, du repræsenterer, relevant information. Vi benytter endvidere disse oplysninger til at kontakte dig, eller den virksomhed, du repræsenterer, om din tilfredshed med vores ydelser og/eller til at sende dig information om samme eller tilsvarende ydelser, som vi vurderer, kan have din eller din virksomheds interesse. Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Når du besøger vores hjemmeside www.klimaenergi.dk  indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden. Det er fx oplysninger om din IP-adresse, hvilken type browser du bruger, hvilke sider du besøger, hvilke links du aktiverer og generelt, hvordan du anvender og navigerer på siden. Formålet er at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktioner samt at kunne registrere, bl.a. hvor lang tid besøgende er på hjemmesiden, og for at kunne vise dig relevant information. Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Hvis du søger en stilling hos os, gemmer vi de oplysninger, du har skrevet i din ansøgning og bilagene i op til 6 måneder. Formålet er at vi kan kontakte dig, hvis vi indenfor det næste ½ år har en stilling, som dine kvalifikationer passer til. Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.

Specielt omkring CPR-nummer

Hvis du køber et solcelleanlæg, beder vi dig oplyse dit CPR-nummer. Formålet med dette er, at Klimaenergi A/S for privatpersoner udarbejder ansøgning om tilladelse til brug af egen el fra solcelleanlægget.

Vi opbevarer CPR-nummeret sikkert. CPR-nummeret videregives kun til Energistyrelsen. Vi sender oplysningerne krypteret.

Vi sletter CPR-nummeret i vores systemer senest 1 måned efter, at solcelleanlægget er i drift. Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 2.

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Personoplysningerne opbevares ukrypteret og sendes ukrypteret over internettet. (Gælder ikke CPR-nummer – se ovenfor)

Vi har indgået aftale med databehandlere om visse drifts- og it-sikkerhedsmæssige opgaver. Opbevaring af oplysningerne hos vores eksterne samarbejdspartnere (databehandlere) er undergivet de samme regler som os, og der er indgået databehandleraftaler med databehandlerne, der skal sikre, at dine oplysninger behandles ordentligt og efter reglerne.

Sletning af personoplysninger

Som udgangspunkt gemmes oplysninger i 5 år. Dette sker bl.a. for at opfylde reglerne om regnskabsmateriale.

Oplysningerne vil dog blive gemt i længere tid, hvis vi har en legitim interesse i at opbevare oplysningerne i en længere periode, hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaringen er nødvendig for, at vi opfylder lovkrav.

Oplysninger i forbindelse med salg opbevares i 12 år af hensyn til reservedels bestilling.

Dine rettigheder

Indsigtsret: Du kan anmode os om at oplyse, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, til hvilket formål og hvem vi evt. videregiver oplysninger til. Du kan få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Du skal i den forbindelse dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

Berigtigelse: Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

Sletning: I visse tilfælde har du ret til at få alle eller nogle af dine personoplysninger slettet af os, fx. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

Tilbagekalde samtykke: Du kan tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder i forbindelse med registrering på venteliste.

Klage: Du kan klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger.

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne persondatapolitik, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os: KLIMAENERGI A/S, Nydamsvej 13, 6040 Egtved tlf: 75 76 17 00post@KlimaEnergi.dk

Ændringer i persondatapolitikken

Hvis vi ændrer persondatapolitikken, vil den nye version være tilgængelig på hjemmesiden. Du kan læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside – www.datatilsynet.dk.

Maj 2018