Nye regler for solceller i 2015

16. marts 2015 Slået fra Af Alex

Nye regler for solceller trådte i kraft d. 11. februar 2015, hvor boligejere, som investerer i solceller kan ansøge om tilskud i en særlig solcellepulje, der hæver salgsprisen på overproduktion af el fra 60 øre pr. kWh til 102 øre pr. kWh i de første 10 år. De efterfølgende år vil overskudsproduktionen blive afregnet til markedspris.

Tilskuddet er bevilget af folketinget og er begrænset til samlet set 12MW. Det vurderes, at der er plads til ca. 2.000 solcelleanlæg i denne nye puljeordning.

Hvornår kan man ansøge?

Man kan ansøge om tilskud fra den nye pulje fra d. 16. marts til 31. maj 2015. Puljen fordeles efter først til mølle princippet og det forventes, at der relativt hurtigt vil blive udsolgt i puljen. Der skal foreligge en købsaftale for solcelleanlægget på ansøgningstidspunktet.

Gode råd før du køber et solcelleanlæg

Før at du kaster dig ud i køb af et solcelleanlæg og ansøger til den nye pulje, så er det dog vigtigt at du lige overvejer din investering en ekstra gang. Prøv f.eks. at regne på økonomien via vores solcelle beregner. Ofte er der god økonomi i det, men der er mange forudsætninger, som spiller ind og det er godt at have beregnet lidt på hvad der sker, hvis nogle af forudsætninger viser sig ikke at holde stik.

Derudover er det vigtigt, at du får indarbejdet en klausul i din kontrakt med solcelle firmaet at kontrakten kan ophæves, hvis du ikke kommer med i puljeordningen.

Hvad sker der hvis man ikke kommet med i puljen?

Hvis du ikke kommer med i 12MW puljen med det forhøjede pristillæg, så vil du blive afregnet 60 øre pr. kWh de færste 10 år og 40 øre pr. kWh de efterfølgende 10 år. Du kan regne på konsekvenserne i voressolcelle beregner.

Der er dog mulighed for at søge næste år igen, hvor der på ny vil være en pulje på 4 MW, hvor der også ydes forhøjet tillæg til. Vær dog opmærksom på at det forhøjede tillæg nedsættes hvert år med 14 øre pr. kWh, så afregningsprisen vil være på 88 øre pr. kWh.

Dog kan det samtidig forventes, at udviklingen af effektivitet på solcellerne og eventuelle lagringsmetoder af strømmen er forbedret, som kombineret med et evt. prisfald på solceller kan gøre en investering i solceller lige så attraktivt i 2016, som i 2015.

Overgangsordninger for solcelleanlæg købt tidligere

For de solcelleejere, som har købt i periode fra d. 20. november 2012 og frem til 10. juni 2013, som alle er baseret på timebaseret nettoafregning, vil der være forskellige overgangspuljer af søge til. Du kan læse mere om overgangspuljerne her.