Ny politisk aftale om solceller

16. november 2012 Slået fra Af Alex

Regeringen har d. 15. november 2012 indgået en politisk aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en fremtidig og langsigtet ordning for solceller i Danmark. I denne artikel vil vi uddybe hvad aftalen indebærer og hvad forskellen er i forhold til regeringens første udspil omkring hvad de i første omgang havde lagt op til. Det første udspil kan du læse mere om her.

Lovforslaget forventes fremlagt allerede i næste uge.

Større anlæg bliver favoriseret

Den nye aftale omkring solceller betyder at større anlæg bliver favoriseret med en højere afregningspris i de første 10 år i forhold til mindre anlæg. Således bliver det mere fordelagtigt for f.eks. andelsboligforeninger og landsbyer at etablere solcelleanlæg, som kan levere strøm til alle beboerne. I de første 10 år vil de således blive afregnet 1,45 kr. pr. kWh for overskudsproduktion ved etablering i 2013. Alm. private anlæg vil blive afregnet 1,30 kr. pr. kWh i de første 10 år, hvorefter afregningen af overskudsproduktionen afregnes til markedspris.

Samtidig ophæves begrænsningen på 6 kW installeret effekt, så det er muligt at installere større anlæg til husstande, som f.eks. benytter varmepumper eller af anden grund har højt el forbrug.

Nettomålerordningen forringes

Nettomålerordningen, hvor solcelleejere kunne lagre deres strøm fra sommeren og i dagstimerne til brug om vinteren og om aftenen aflives. Således vil man kun kunne lagre sin strøm på nettet i 1 time og hvis den ikke bliver brugt af husstanden, så vil man blive afregnet med prisen på 1,30 kr. pr. kWh. Med dagens priser er det altså et fald fra ca. 2,1 kr. pr. kWh. Regeringen vurderer dog at ca. 40% af strømmen fra et solcelleanlæg kan blive benyttet indenfor den pågældende time, set over et helt år. Læs mere om egetforbrug fra solceller her.

Eksisterende solcelleejere holdes stort set skadesfri

Hvis man har købt et solcelleanlæg i 2012 eller før, så kan man få lov til at benytte de gamler regler i en overgangsperiode på 20 år. Således får eksisterende solcelleejere stadig en massiv forrentning af deres investering i solceller. Solcelleejere på virksomhedsordningen får ligeledes lov til at fortsætte på denne, selvom det ikke længere er muligt i den nye aftale.

Der har tidligere hersket tvivl om skæringsdato og krav for hvornår man kunne få lov til at blive under den gamle ordninger, men i den nye solcelle aftale er disse krav blevet trukket op. Alle anlæg, som er nettilsluttet før lovforslagets fremlæggelse vil kunne benytte overgangsordningen på 20 år. Derudover kan solcelleanlæg, som lever op til følgende krav være opfyldt for at kunne komme ind under de gamle lukrative regler i de næste 20 år:

Der skal være indgået en bindende aftale om køb inden lovforslaget fremsættelse

Netselskabet skal have modtaget anmeldelse af anlægget inden 30 dage efter lovforslagets fremsættelse

Solcelleanlægget skal være nettilsluttet senest 6 måneder efter fremsættelsestidspunktet

Så hvis du vil ind under de nye regler, så er det om at komme i gang med det samme og gerne inden begyndelsen af næste uge.

Midlertidigt forhøjese priser

Afregningsprisen for alm. private anlæg bliver som nævnt fastlåst i de første 10 år, hvorefter at man afregner sin overskudsproduktion fra solcellerne til markedspris de efterfølgende år. Anlæg købt i 2013 vil få en afregningspris på 1,30 kr. pr. kWh de første 10 år, anlæg købt i 2014 vil få en afregningspris på 1,16 kr. pr. kWh de første 10 år osv. I 2018 falder støttesatsen til 60 øre pr. kWh (niveauet revurderes i 2015). Dette er illusteret i nedenstående graf fra den nye solcelle aftale:

 

 

Kilde: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, solcelleaftale

Kilde: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, solcelleaftale

 

 

Solcelle beregner med de nye regler

Vi har udvidet vores solcelle beregner, så den nu også kan regne efter de nye solcelle regler, hvis du nu ikke når at komme ind under den gamle ordning. Overordnet så forringes ordningen, men den har også været særdeles attraktiv for de ejere, som nåede at købe i tide (og kan nå det lidt endnu). Den nye ordning vil stadig sikre, at det er en god investering at købe et solcelleanlæg, dog ikke helt med det samme lukrative afkast. Men interesserer man sig for grøn energi og vil samtidig have et nogenlunde afkast, så er det værd at regne videre på.

Hvis vi derudover kan ændre vores forbrugsmønstre til at bruge mere af vores strøm når den produceres, samt at priserne på solceller måske langsomt falder, så kan solceller igen få et kæmpe boom, som vi har oplevet i 2012.