Levetid på solceller

Det er selvfølgelig vigtigt at vide, hvor lang levetid et solcellanlæg har, når man skal ud og foretage en investering i det. Nedenfor kan du læse, hvor lang tid de enkelte dele og typer forventes holde.

Så lang tid holder solcellerne

Selve solcellerne i solcelleanlægget forventes i dag typisk at holde i ca 40-50 år. Her tænkes på SELVE solcellen.

Levetiden af solcellepanelet afhænger af de forskellige solcelle typer, herunder de mono- og polykrystallinske, samt de amorfe solceller. De mere robuste tyndfilm-mono- og polykrystallinske forventes at kunne leve i 30-40 år. Med nutidens teknologi kan det dog sagtens være, at anlægget kan producere strøm i mange flere år.

Typisk stiller leverandøren af solcellerne en ydelsesgaranti på alle solceller på mellem 20-30 år.

Effektiviteten falder med tiden

De specifikationer omkring hvor meget strøm et solcellepanel kan levere gælder typisk kun i de tidlige år i anlæggets levetid. Efter et stykke tid, så vil solcellerne begynde at blive mindre effektive og dermed ikke kunne producere lige så meget strøm, som ved solcelleanlæggets idriftsættelse. Typisk vil faldet i effektivitet være 0,5-1% årligt.

Som nævnt ovenfor så består garantien på et solcellepanel typisk af en ydelsesgaranti. Producenten garanterer over for kunderne at ydelsen fra solcellerne stadig er relativt høj når solcellerne har nået en vis alder. For stort set alle solceller lyder denne typisk på 90% efter 10-15 år og 80% efter 20-30 år.

Det svageste led er vekselretteren/inverteren

I et solcelleanlæg er vekselretteren typisk det svageste led. Producenterne stiller typisk heller ikke lige så lang garantiperiode på vekselsretteren, som de gør på solcelle panelerne. Typisk forventes det at en vekselretter/inverter har en levetid på ca. 15 år. Nogle har længere garantiperioder, andre har kortere.

Prisen på en vekselretter er i dag relativt høj, men med den igangværende produktudvikling og stigning i volumen af markedet, så forventes det, at en udskiftning af inverter/vekselretter i fremtiden vil være en relativ beskeden udgift.