Investering i solceller – kan det betale sig?

22. september 2016 Slået fra Af Alex

Det er relativt enkelt at vurdere, om en investering i solceller kan betale sig for dig. Overordnet kan det siges, at hvis du har et stort elforbrug, hvis du forventer, at det fortsætter, og du har et velegnet areal, ja så får du glæde af et solcelleanlæg.

Vigtige elementer i beregningen ved investering i solceller

Inden din investering i solceller er det dog en god idé at foretage en mere detaljeret beregning end den ovenstående. Flere leverandører laver disse beregninger for dig, men det er en god idé, at du også selv kender de vigtigste elementer i beregningen. Disse ses herunder:

Billedeeksempel af solcelleanlæg leveret af klimaenergi

Eksempel på solcelleanlæg leveret af klimaenergi. Se flere solcelleanlæg ved at trykke på billedet

  • Samlet pris på solcelleanlæg / pris på udskiftning af batterier (hvis ikke Lithium)
  • Fremtidens elpriser
  • Husstandens elforbrug / muligt egetforbrug med og uden batterier
  • Renteudgifter
  • Fordeling af indtægter og udgifter over perioden
  • Reparationer og vedligehold

Vi anbefaler, at du kontakter en eller flere forhandlere for at få dem til også at lave beregningen for dig. Kontakt evt. KlimaEnergi, der er eksperter i netop disse beregninger.
Du kan også kontakte en af følgende forhandlere, som solcelleguiden også har gode erfaringer med:

Solcellekonsulenten
VivaEnergi
ViaSol

Samlet pris på solcelleanlæg/pris på udskiftning af batterier

5raadDet allervigtigste parameter ift. investering i solceller er prisen på anlægget sammenholdt med den forventede elproduktion.

Du skal altså have indsamlet en række priser, så du har et billede af din samlede omkostning ved investeringen. Heldigvis er der rigtig mange forhandlere, som har priser på solcellepakker på deres hjemmeside, hvor alle omkostninger ved montering er inkluderet. Det er derfor relativt let at få et indtryk af, hvad din investering i solceller cirka vil koste.

Hvis du har valgt solcelleanlæg med batterilager fra f eks Klimaenergi.dk eller måske Vivaenergi.dk bør du også kigge på, hvad en udskiftning af dine batterier vil koste. Her i 2019 er der dog sket et skred i retning af Litium-batteribanker. Disse vil næppe skulle udskiftes før efter ca. 20 år.

Fremtidens elpriser

Fremtidens elpriser er relevante ift. investering i solceller, da det er udgiften til strøm fra el-selsakbet, som du reelt sparer ved at producere og anvende din egen strøm.

Prisen pr. kWh består af flere dele. Først og fremmest indgår selve markedsprisen på el i den samlede pris pr. kWh, som dit elselskab opkræver. Denne pris kan på kort sigt både stige og falde. Over en længere årrække er den dog steget en del.

Derudover indgår en del afgifter til staten, f.eks. grønne afgifter, moms, samt diverse forsyningsafgifter til elselskabet. Disse har løbende ændret sig efter det politiske klima og vil sandsynligvis også ændre sig i fremtiden. Afgifterne er steget langsomt over tid. Samtidig er der også nogle omkostninger til dit el-selskab. De fleste af disse afgifter stiger eller falder med udviklingen i markedsprisen på el, da det er en procentmæssig afregning. Stiger prisen i markedet på el, stiger de samlede afgifter altså ligeså.

I tabellen nedenfor har vi illustreret udviklingen i den samlede elpris til forbrugere, samt specificeret både markedspris på el og de tilhørende afgifter til både stat og elselskab:

udvikling_elpriser

Kilde: Energitilsynet

I perioden 2006 til og med 2016 er prisen på el steget fra 1,8 kr./kWh til 2,25-2,30 kr./kWh. Det svarer til en stigning i elpriserne på 4% om året. Kigger vi længere tilbage, så har stigningen været endnu større. Isoleret set er perioden 2014-2016 en historisk undtagelse, her er prisen faktisk faldet en smule.

Husstandens elforbrug / muligt egetforbrug med og uden batterier

Husstandens samlede elforbrug vil sandsynligvis være relativt stabilt og mere forudsigeligt. Det vil selvfølgelig blive påvirket af børn, som flytter hjemmefra, teknologisk udvikling og andre hændelser. Dog vil det være let at lave et relativt præcist bud på el-forbruget de næste 25 år. Det fremtidige elforbrug vil sandsynligvis ligge nogenlunde på niveau med jeres nuværende forbrug.

Husk, at det her i 2018 er egetforbruget alene, som skal være løftestang for den økonomiske side af din investering i solceller – dette sammen med den eventuelle lagring på batterier. Det er derfor vigtigt at dimensionere anlægget efter kun at producere den mængde strøm, I selv kan nå at benytte eller gemme på jeres batterilager.

Renteudgifter til finansieringen af solcelleanlægget

Mange skal have finansieret deres solcelleanlæg via et lån i banken eller realkreditinstituttet. Omkostninger til dette lån skal også medregnes i investeringen. Renteudgifterne er afhængige af, om du låner til fast eller variabel rente samt hvor lang løbetid, du vælger at låne i.

Hvis du vælger en variabel rente, kan man i dag låne til en rente på mellem 1% og 2%. I hele lånets løbetid skal du dog højest sandsynligt indkalkulere, at renten vil stige. Benyt evt. en fast rente med en løbetid på 10 år for at være på den sikre side ift renteomkostninger. Denne faste rente vil i dag ligge i omegnen af 3% inkl. omkostninger til banken eller realkreditinstituttet. Husk også, at du har et rentefradrag på ca. 33% af dine renteudgifter. Læs mere om finansiering her.

Fordeling af indtægter og udgifter over perioden

Når du investerer i dit solcelleanlæg, vil der i løbet af de første 10 år (hvis du har valgt at lånefinansiere dit anlæg) være ca. balance imellem indtægter og udgifter til renter og tilbagebetaling. Når lånet er tilbagebetalt vil du i resten af anlæggets levetid stort set kun have indtægter ved din investering i solceller.

Hvis du ikke skal ud og låne pengene i banken, vil du reelt opleve besparelsen med det samme. Hvis du f.eks. investerer i et solcelleanlæg til 100.000 kr. og dermed kan spare 10.000 kr. i strøm om året, vil du reelt have opnået en forrentning på ikke mindre end 10 %. En sådan forrentning er svær at finde som et sikkert afkast andre steder, faktisk nærmest umulig.

Reparationer og vedligehold

Der er meget få udgifter til vedligehold og reparation af et solcelleanlæg, og ingen af dem er sikre.
Dog vil der sandsynligvis komme nogle udgifter, når man tager den lange levetid på 25-40 år i betragtning. (Læs mere om levetid på solceller her).  Disse udgifter kunne gå til udskiftning af inverteren, der ikke har lige så lang garantiperiode som selve solcellerne. Der kan også komme udgifter til nye beslag, nye ledninger mm.

Vælger du at investere i et hybrid-solcelleanlæg, vil du højest sandsynligt også opleve udgifter til udskiftning af batterilageret.

Vedligehold er en usikkerhed, som må tages med i beregningen af investeringen i solceller. For en sikkerheds skyld kan man kalkulere med 0,5-1% af anlæggets værdi i årlig vedligehold og reparation.

Aftagende effektivitet af solceller

Mange producenter af solceller giver en ydelsesgaranti på solcellerne. Disse garantier er typisk på 20-25 år og garanterer at anlægget efter disse år kan producere 80-90% af den strøm, som var angivet på købstidspunktet. Det kan sagtens være at anlægget stadig kan producere samme mængde strøm på dette sene tidspunkt i levetiden, men regn med, at anlægget taber 0,5-1% i effektivitet om året for at være på den sikre side. Læs mere om garantier på solceller her.