Egetforbrug fra solceller

12. november 2012 Slået fra Af Alex

Med regeringens nye regler for solcelle støtte og afregning er der kommet et helt nyt begreb på banen for nuværende og fremtidige solcelleejere, nemlig egetforbrug eller straksforbrug. Nettomålerordningen vil nemlig gå fra at være udregnet på årsbasis til at være udregnet på timebasis. Dette vil sige, at du kun spare din alm. eludgift for den strøm fra dit solcelleanlæg, som du kan nå at bruge indenfor 1 time, resten vil blive afregnet til en sats, som nærmer sig markedsprisen for el, som er væsentligt lavere. Andelen af strøm fra dit solcelleanlæg, som du kan nå at bruge indenfor 1 time kaldes egetforbrug.

Regeringen vurderer at 40% vil være egetforbrug

I regeringens beregner antager de, at 40% af den producerede strøm fra et solcelleanlæg vil gå til egetforbrug. Dette er beregnet under antagelse af at dit solcelleanlæg er dimensioneret til husstandens forbrug af el. Dvs. at har husstanden et årsforbrug af el på 6.000 kWh, så vil anlægget producere tilsvarende mængde strøm på årsbasis.

Vi bruger ikke strømmen på samme tidspunkt, som den produceres.

Et solcelleanlæg producerer af naturlige årsager mest strøm når solen skinner. Det gør den om dagen og allermest om sommeren. En husstands forbrug af el falder nødvendigvis ikke sammen med dette. F.eks. er mange mennesker på arbejde når solen står højest på himlen og vi har flere lamper, el radiatorer og gulvvarme tændt om aftenerne og i de mørke vintermåneder, hvor solcellerne ikke producerer nær så meget strøm, som om sommeren og i de lyse timer. Derfor er der altså en skæv fordeling mellem tidspunktet, hvor strømmen produceres og hvornår den bliver brugt i husstanden.

Soltimer i løbet af året

Nedenfor ses en graf over den procentmæssige fordeling af solskinstimer i løbet af året i Danmark. Tallene er pba. af en analyse fra DMI i årene 1968-1990. Analysen kan læses i sin helhed her.

 

soltimer

 

Forbrug af strøm over året

Når man så kigger på strømforbruget henover året hos en husstand, så er billedet nærmest omvendt, da vi typisk bruger mere strøm i vintermånederne end i sommermånederne, da vi har behov for mere strøm til lys, varme og generelt opholder os mere indendørs med dertilhørende ekstra strømforbrugende aktivitet. Vi har desværre ikke endnu fundet præcise tal for dette, men nedenstående graf er replikeret ud fra mønsteret vist på energiselskabet Modstrøms hjemmeside:

 

forbrug
Ovenstående illusterer altså, at der ikke er sammenhæng mellem hvornår strømmen produceres og hvornår den forbruges henover året. Egetforbruget af strøm vil altså være væsentligt højere i vinterhalvåret end i sommerhalvåret.

Samme mønster gør sig gældende på daglig basis

Mange af os går på arbejde i løbet af dagen og er således ikke hjemme når solen står højest på himlen. Derudover benytter har vi ikke lyset tændt om dagen og solen varmer til dels vores boliger op, hvorfor at vores strømforbrug typisk ligger mest om aftenen og i de mørke timer af dagen. Omvendt producerer solcelleanlæg mest strøm om dagen, hvorfor der også på daglig basis opstår en uhensigtsmæssig fordeling af produktionen af el og forbruget af el.

Samlet set så kan vi altså ikke nå, at benytte al den producerede strøm fra solcelleanlægget, hvorfor en stor del af strømmen fra solcelleanlæg bliver ledt ud på det offentlige elnet. I udspillet vurderer regeringen altså at det er 60% af den producerede strøm, som ledes ud på elnettet og resten forbruges lokalt af husstanden indenfor 1 time.

Små anlæg i forhold til forbrug giver større egetforbrug

Hvis man vælger at købe et solcelleanlæg, som kan producere mindre strøm end husstandens reelle forbrug, så vil dit egetforbrug stige, da man således vil kunne udnytte en større andel af den producerede strøm direkte i husstanden. Køber man omvendt et solcelleanlæg, som producerer mere end husstandens forbrug, så vil egetforbruget falde, da det måles på andelen af produktionen fra solcellerne.

Egetforbruget stiger når ydelsen på solcellerne aftager

Solcelleanlægs effektivitet falder langsomt i deres levetid. Dvs. at hvis man køber et solcelleanlæg, som kan producere 6.000 kWh årligt i starten, så vil det over 30 år falde i effektivitet ca. 0,5-1% pr. år. Således vil du i praksis kunne udnytte en større del af den producerede strøm over anlæggets levetid, under forudsætning af at din husstands samlede elforbrug er konstant.

Fremtidsudsigter for egetforbrug fra solceller

Som ejer at et solcelleanlæg og med de nye regler for time nettoafregning, så bliver man automatisk tilskynnet til at benytte mere af sin strøm i dagstimerne, da man på den måde kan spare/tjene mere på den producerede strøm fra anlægget. Derfor vil mange husstande sikkert vælge at indstille vaskemaskine og tørretumbler til at køre om dagen, så man kan opnår en besparelse på strømmen.

At lagre sin strøm i f.eks. batterier lokalt er i dag en dyr teknologi og kan ikke betale sig endnu for de enkelte solcelleejere. Dog kan der i løbet af 30 år ske en hastig udvikling i batteri teknologier og andre lagringsmedier, således at man kan gemme sin strøm lokalt til senere brug i husstanden. Således vil man altså på sigt sandsynligvis kunne opnå et højere egetforbrug, dels pga. teknologisk udvikling, samt ændrede forbrugsvaner.