Skal mit elselskab eller kommune godkende solcelleanlæg?

Nej, hverken kommune eller elselskab skal stå for godkendelsen af dit solcelleanlæg. Dog skal du, som ved andre byggeopgaver, altid undersøge lokalplanerne eller reglerne i dit ejerlaug, om det er lovlig og muligt at opsætte solceller på dit hus.

Du skal dog, inden du sætter solcelleanlæg op have fået tilsagn ved energistyrelsen om nettoafregning. At få tilsagn til nettoafregning betyder ganske kort, at du har tilladelse til at koble dit solcelleanlæg til elnettet og dermed selv bruge af den strøm, som dit solcelleanlæg producerer.
At ansøge ved energistyrelsen kan være en bøvlet og langsommelig proces. De fleste seriøse leverandører tilbyder dog, at klare denne ansøgning for dig.

Når du har installeret dine solceller, så skal dit anlæg færdigmeldes til energinet.dk. Det kan din solcelleleverandør eller elinstallatør oftest også klare for dig.

Kan man få tilskud til solcelleanlæg?

I oktober 2016 var der ansøgningsfrist til den seneste ‘solcellepulje’, der kunne betegnes som et reelt tilskud til etablering af solcelleanlæg. Det er derfor i dag (16/9 2017) ikke muligt at få et direkte tilskud til dit solcelleanlæg. Nogle firmaer markedsfører private “tilskudsordninger” dette er i realiteten sminkede rabatter , disse er så formentligt indregnet i priserne.

Det er dog stadigvæk muligt at benytte håndværkerfradraget til  solcelleanlægget igennem staten. Det samlede fradrag er på 18.000 kroner pr person over 18 år i din husstand. Fradraget  er todelt: du kan få fradrag op til 6.000 kr. pr. person for serviceydelser og fradrag for håndværksydelser på 12.000 kr. pr. person.

Tilslut skal det bemærkes, at solceller med eller uden tilskud idag er en særdeles god investering for de fleste husstande. Dette skyldes den voldsomme prisfald, der er set indenfor solcellebranchen de seneste år samt de nye hybridanlæg, der giver dig mulighed for at lagre din solcellestrøm.

Hvad er nettomålerordningen?

Den såkaldte nettomålerordning var en lov vedtaget af folketinget vedrørende afregningsprisen på overskuds-el fra solcelleanlæg, der ikke findes mere.

Ordningen er afløst af nye regler, som siger at der ikke afregnes noget for overskuds-el. Dvs. den el fra dit solcelleanlæg, du ikke når at bruge selv, er økonomisk set tabt.

Efter indførselen af de nye afregningsregler, er det derfor nu vigtigere end nogensinde, at egetforbruget af strøm er så stort som muligt. Mange vælger at montere batterier til at lagre den daglige produktion. Med Batterianlæg kan din overskuds-el lagres til senere brug, så du minimerer mængden af el, der foræres væk til elnettet. Med et batterianlæg kan du reelt blive helt selvforsynende med el i en stor del af året, og du spilder ikke din overproduktion i dagtimerne.

Der er en relativt kompliceret ansøgningsprocedure forbundet med at opsætte solceller. Mange kan ikke overskue processen, hvorfor vi anbefaler, at du henvender dig til en leverandør, som gør det for dig. KlimaEnergi A/S tilbyder denne service. Se   www.klimaenergi.dk eller andre firmaer, som har samme service.

 

oekonomi_medium

kWp – Kilo Watt Peak forklaring

Når du læser om solceller og solcelleanlæg, så kan du ikke undgå at støde på begrebet kWp, som er forkortelsen for Kilo Watt Peak. I denne artikel vil forklare dig begrebet og hvordan det benyttes i forbindelse med den tekniske beskrivelse af solceller. (selv ingeniører har nogle gange svært ved at hitte rundt i begreberne)

Kilo Watt Peak

Kilo Watt Peak, som vi i det efterfølgende vil omtale kWp, er en betegnelse for den maksimale produktionskapacitet for et givent solcellepanel. Udregningen af kWp sker under særlige testforhold, så alle solceller måles efter de samme parametre.

Produktionskapaciteten måles helt konkret ved at udsætte solcellerne for en lysbestråling på 1.000 Watt ved 25 graders celcius varme. Hvis man således kender hvad det enkelte solcellepanel kan levere af kWp, så sammensættes disse ofte i pakker fra 1 kWp til 6 kWp, så man kan dække behovet hos den enkelte husstand.

Fra kWp til kWh

Èn ting er hvad et solcellepanel kan producere af strøm under de særlige testforhold, noget andet er hvad det konkrete solcellepanel så kan producere af strøm herhjemme i Danmark eller mere præcis oppe på dit tag eller i din baghave.

Der er ikke nogen præcis omregningsfaktor fra kWp til kWh, også kaldet kilo Watt timer. Umiddelbart har vi i Danmark næsten samme lysbestråling som under testforholdene, nemlig 1.047 kWh/m2. Men med korte og lange dage, energi tab i ledninger og inverter, varmepåvirkning og vind og blæst, så regnes der ofte med at et anlæg på 1 kW vil kunne producere omkring 900-1000 kWh årligt.
kWh fra dit solcelleanlægNår du har fået købt og monteret dine solceller, så vil du egentlig først her finde ud af hvor meget strøm, som de reelt kan producere hjemme hos dig. Det vil afhænge af helt konkrete og lokale forhold som f.eks. placeringen i landet, hældningen på taget, skyggeforhold osv. Din leverandører vil kunne komme med gode estimater på hvor meget strøm (kWh) solcellerne kan producere hjemme hos dig ud fra en vurdering af dine lokale forhold. Bed om en beregning fra f.eks PV 7,0 som er et internationalt anerkendt solar beregningsprogram.

Sådan kan du få mere ud af solcellerne

Solceller fungerer paradoksalt nok dårligere når de bliver varme. Derfor kan de ikke udnytte solens stråler lige så godt i høj varme, som i lav varme. Hvis solcellerne derfor kan blive kølet ned vil de kunne levere mere strøm. Om det kan betale sig at installere køling på solceller er ikke en udredning vi vil gå ind i, men blot informere om problemstillingen.

Derudover kan man også købe en såkaldt suntracker, som er et mekanisk/automatisk system, som hele tiden sørger for at solcellerne er korrekt placeret i forhold til solen. Det er primært beregnet til solceller placeret på jorden eller evt. et fladt tag.

Med ovenstående tiltag og med gode skygge og solforhold, så vil man i praksis godt kunne producere flere kWh end solcelleanlægget er angivet i kWp.

Begrænsning på 6 kW for nettilsluttede anlæg

I forhold til de gunstige pulje ordninger i 2015-16-17 må man ikke tilslutte mere end 6 kW. Det vil sige at selvom dit solcelleanlæg kan producere mere strøm på solrige dage, så vil det ikke komme dig til gode, da din korrekt installerede inverter vil sørge for at der kun bliver sendt 6 kW ud på el nettet. Det er selvfølgelig ærgerligt. Der kan dog alligevel være en fordel i at dimensionere dit solcelleanlæg større end de 6 kWp, da man så vil kunne hive en større effekt ud på de mindre solrige dage.

Levetid på solceller

Det er selvfølgelig vigtigt at vide, hvor lang levetid et solcellanlæg har, når man skal ud og foretage en investering i det. Nedenfor kan du læse, hvor lang tid de enkelte dele og typer forventes holde.

Så lang tid holder solcellerne

Selve solcellerne i solcelleanlægget forventes i dag typisk at holde i ca 40-50 år. Her tænkes på SELVE solcellen.

Levetiden af solcellepanelet afhænger af de forskellige solcelle typer, herunder de mono- og polykrystallinske, samt de amorfe solceller. De mere robuste tyndfilm-mono- og polykrystallinske forventes at kunne leve i 30-40 år. Med nutidens teknologi kan det dog sagtens være, at anlægget kan producere strøm i mange flere år.

Typisk stiller leverandøren af solcellerne en ydelsesgaranti på alle solceller på mellem 20-30 år.

Effektiviteten falder med tiden

De specifikationer omkring hvor meget strøm et solcellepanel kan levere gælder typisk kun i de tidlige år i anlæggets levetid. Efter et stykke tid, så vil solcellerne begynde at blive mindre effektive og dermed ikke kunne producere lige så meget strøm, som ved solcelleanlæggets idriftsættelse. Typisk vil faldet i effektivitet være 0,5-1% årligt.

Som nævnt ovenfor så består garantien på et solcellepanel typisk af en ydelsesgaranti. Producenten garanterer over for kunderne at ydelsen fra solcellerne stadig er relativt høj når solcellerne har nået en vis alder. For stort set alle solceller lyder denne typisk på 90% efter 10-15 år og 80% efter 20-30 år.

Det svageste led er vekselretteren/inverteren

I et solcelleanlæg er vekselretteren typisk det svageste led. Producenterne stiller typisk heller ikke lige så lang garantiperiode på vekselsretteren, som de gør på solcelle panelerne. Typisk forventes det at en vekselretter/inverter har en levetid på ca. 15 år. Nogle har længere garantiperioder, andre har kortere.

Prisen på en vekselretter er i dag relativt høj, men med den igangværende produktudvikling og stigning i volumen af markedet, så forventes det, at en udskiftning af inverter/vekselretter i fremtiden vil være en relativ beskeden udgift.

Må jeg installere et anlæg over 6 KW?

Hvis man vil med på den tilskudsordning (pulje) som løber frem til  den 31-10-16 så må man maksimalt have en 6 KW inverter effekt. Man kan f eks godt have 12 KW solceller på taget, bare inverteren er effektbegrænset til 6 KW . Det kan udmærket både lade sig gøre og betale sig hvis ens elforbrug er højt.

Hvis man gerne vil have større anlæg så kan det sagtens lade sig gøre , man kan f eks vælge at montere et 15 KW anlæg på sit hus og udstyre det batterier , det er ikke ulovligt. Dog vil man på sådan et anlæg ikke kunne opnå pris tillæg for den el man ikke selv bruger. Vi siger skidt med det ! forudsat at man har en fornuftig batteribank. Så gemme man jo sin egen el til om natten eller til dagen efter.

Skal jeg have ny forsikring til mine solceller?

Det er meget forskelligt fra forsikringsselskab til forsikringsselskab om et solcelleanlæg er dækket eller ej. Derfor er det altid en god idé at kontakte dit forsikringsselskab og høre om det er dækket ind under din nuværende forsikring. Typisk vil det være nok at anlægget noteres af forsikringen, så policen er opdateret.

Hvis solcelleanlægget ikke er dækket ind, så vil dit forsikringsselskab sandsynligvis kunne lave et tillæg til din nuværende forsikring mod en mindre ydelse.

Hvad er en solcelle inverter?

Inverteren på et solcelleanlæg er et meget vigtigt komponent, som sørger for at omdanne den producerede jævnstrøm fra solcelle panelerne til 230 Volt, som vi benytter på elnettet herhjemme.

Inverteren er samtidigt et relativt dyrt komponent i solcelleanlægget og har også en forventet kortere levetid end selve solcellerne. Derfor er det også en god idé at undersøge dels hvem, som har produceret inverteren og om der er garanti på produktet.

En solcelle inverter er også kaldet en vekselretter.

Placering af solceller

Solceller og solcelleanlæg kan i teorien placeres alle steder på din ejendom, så længe der ikke står noget i lokalplanen eller i ejerlauget om hvorvidt disse skal placeres specielle steder eller slet ikke må installeres. Dog er der forskel på hvor meget strøm dit solcelleanlæg kan producere alt afhængigt af hvor du placerer dine solceller.

Den optimale placering af solceller mht el produktionen

Dine solceller skal helst have så meget sollys, som muligt for at kunne trække så meget energi ud af solen som muligt. Ligesom placeringen af en terrasse på et hus, så er det altså bedst at dine solcellepaneler er rettet mod syd i ca 30 grader så opnås den højeste årsproduktion. Kombinerer man en sydmontage med et fornuftigt batterilager, så har man det optimale private anlæg anno 2016.

Øst/vest montage bedst for pengepungen i det lange løb (hvis ikke batterier)

Ønsker man ikke at sætte batterier på sit nye solcelleanlæg (endnu) så vil man med en montage Øst/vest opnå den bedste privat økonomiske driftsøkonomi. Dette fordi man kommer til at være el producent i alle døgnets lyse timer. Det siger sig selv at muligheden for eget forbrug øges markant.

solceller_tagHer kan du se hvad de forskellige montager yder

Nedenfor i skemaet kan du se hvor stor forskellen på effekten fra et solcelleanlæg er her i Danmark afhængigt af både vinkel og hvilket verdenshjørne, som solcellerne peger imod. Du kan se at du faktisk taber meget lidt ydelse ved at placere mod øst og vest sammenlignet med en Syd montage. Den ideelle opsætning og placering er indeks 100 set ud fra årsproduktion IKKE økonomi da egetforbruget i dag har afgørende indflydelse.

 

Hældning i grader Vest V-SV S-SV Syd S-SØ Ø-SØ Øst
0 86 86 86 86 86 86 86
15 84 89 93 94 93 90 85
30 81 90 97 99 97 91 82
45 77 89 97 100 98 90 79
60 72 85 93 97 94 86 73
75 65 77 86 89 86 78 66
90 57 67 75 77 75 68 58