Nu ændres reglerne for solceller

10. oktober 2012 Slået fra Af Alex

Klima- og energiministeren har nu fremlagt sit oplæg til hvordan han mener at fremtiden regler og støtteordning for solceller skal være kort før de politiske forhandlinger går i gang. Han har samtidig meldt ud at de nye regler vil træde i kraft kort efter efterårsferien. Hans udmelding kommer i syv hovedpunkter og selvom det endnu ikke er politisk besluttet, så kan det give en god idé om hvad der kommer til at ske.

Der skal være mere solenergi i Danmark

Selvom antallet af solcelleanlæg er eksploderet i løbet af 2012, så ønsker Martin Lidegaard at udviklingen på dette område skal fortsætte og har som mål at produktionen af strøm fra solceller skal fordobles fra i dag og frem til 2020.

Det skal stadig være attraktivt at investere i solceller

Det er primært private husejere, som har ført an i den enorme efterspørgsel efter solceller herhjemme og det skal altså stadig være attraktivt at investere i solceller for almindelige borgere.

Nettomålerordningen bliver ændret

Nettomålerordningen er ikke perfekt udformet i dag, så den skal laves om. F.eks. ønsker ministeren at ændret reglen om at anlægget maksimalt må være på 6 kw. Der lægges op til at den øvre grænse helt fjernes. Samtidig ønskes også at boligblokke og andelsforeninger skal have mulighed for fælles at etablere et stort solcelleanlæg.

Strømmen skal bruges med det samme

Ministeren ønsker også at sikre, at den producerede strøm fra de mange solcelleanlæg bliver brugt med det samme. Altså skal borgere, som tilpasser deres strømforbrug til solskinstimerne tilgodeses.

Lige vilkår uanset ejerforhold

Der skal være mere lige vilkår uanset, hvem som ejer solcelleanlæggene.

Områder uden fjernvarme skal favoriseres

I de områder i Danmark, hvor der ikke er adgang til fjernvarme, skal beboerne muligvis have et yderligere incitament til f.eks. at skifte deres oliefyr ud med en kombination af solceller og varmepumper.

Vi skal have mest mulig vedvarende energi for pengene

Tilskuddet til solceller fra staten skal indrettes således at vi samlet set i Danmark får mest mulig vedvarende energi for pengene. I dag støttes solceller med mere end 160 øre pr. kwh, mens at vindmøller kun får en femtedel af dette. Derfor må man forvente en nedgang i støtten fra staten.

Samtidig påpeger ministeren dog, at en investering i solceller stadig skal være attraktiv og med mulighed for at investeringen kan være tjent hjem inden for en overskuelig årrække.

Ændres ikke med tilbagevirkende kraft

Ministeren har tidligere meldt ud at der i Danmark ikke er tradition for at sådanne ændringer foretages med tilbagevirkende kraft og at dette også er oplægget i dag. Tæppet trækkes altså ikke væk under folk, som allerede har købt deres solcelleanlæg og får altså sandsynligvis lov til at fortsætte på de favorable vilkår. Spørgsmålet er så bare om det er købstidspunktet, tilslutningstidpunktet eller hvornår dette vil blive regnet fra.

Læs evt. mere her.